Algemene verkoopvoorwaarden

1. Wettelijke vermeldingen

Deze website is toegankelijk vanaf het adres www.dmechange.com (hierna de "Site" genoemd), gepubliceerd door het bedrijf D.M.E. BVBA, met maatschappelijke zetel te 11 Adolphe Maxlaan 11, 1000 Brussel. Geregistreerd in het handelsregister van Brussel onder BE 0457.816.937

2. Toepassingsgebied van de verkoopvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankoop- en verkooptransacties die worden uitgevoerd door een natuurlijke of rechtspersoon. D.M.E Change behoudt zich echter het recht voor om contractuele bepalingen te wijzigen of te corrigeren. De service is alleen beschikbaar voor personen van 18 jaar of ouder.

3. Reserveer uw valuta

Klanten die valuta willen reserveren, kunnen een reserveringsaanvraag sturen via onze website of ons bellen op 02 / 513.01.16. De door DME Exchange verstrekte wisselkoersinformatie met betrekking tot wisselkoersen is louter indicatief en op geen enkele wijze vast, aangezien er op elk moment gunstige of ongunstige schommelingen kunnen optreden op de internationale valutamarkten en dat Daarom moet DME Change zijn cursussen snel aanpassen. De bepaling van de prijs van de gekochte of verkochte valuta kan alleen vast en definitief zijn in onze filialen.

4. Service en informatie over het kopen en verkopen van goud

DME Change doet er alles aan om haar klanten diensten van hoge kwaliteit te bieden. Als u goud wilt kopen of verkopen, staan ​​onze medewerkers tot uw dienst via ons e-mailadres dmechange@yahoo.fr of ons telefoonnummer tussen 09:30 en 18:30 uur en 7 dagen per week. bepaald op basis van zijn prijsopgave op de internationale markten kunnen onze medewerkers u informeren over de prijs van uw aankoop of verkoop ALLEEN VOOR INFORMATIE, het goud moet worden onderzocht door een van onze medewerkers wetende dat de DEFINITIEVE prijs zal worden gegeven volgens de kwaliteit van het object dat in een van onze bureaus is gekocht of verkocht. Alle transacties met betrekking tot goud worden gedaan in EURO TTC.

5. Uitvoering van diensten

DME Change BVBA heeft het recht om de deskundige diensten te laten uitvoeren door elke medewerker of onderaannemer van zijn keuze en onder zijn wettelijke verantwoordelijkheid. We behouden ons het recht voor om munten of goudstaven te weigeren die niet aan onze internationale kwaliteitscriteria voldoen. We kunnen geen realisatie garanderen van een meerwaarde op uw verkopen of aankopen van munten of ingots en onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier worden aangegaan.

6. Vertrouwelijkheid

DME Change BVBA verbindt zich ertoe persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992, betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 .

7. Niet-toepasselijkheid van het herroepingsrecht

U HEEFT GEEN herroepingsrecht wanneer u valuta of goud aan ons koopt of verkoopt, de prijs is inderdaad afhankelijk van de schommelingen van de markt waarop DME Change geen invloed heeft. Dit herroepingsrecht zou in dit geval inderdaad kunnen worden gebruikt als een speculatie-instrument, waardoor men altijd de zekerheid zou hebben van een terugbetaling tegen de reële waarde. De klant heeft GEEN recht om de transactie in een van onze filialen te annuleren.

8. Toepasselijk recht en verdeling van bevoegdheden

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel van Brussel.